Филиали

Филиали

Офис в Катар

 

Octa Light W.L.L

Building No:15 , floor 2 ,Al Salata Area ,109 ,
Jaber Bin Mohammed Street
P.O.Box 9106, Doha, Qatar

 

Email: info.qatar@octa-light.com