Виваком Магазини

Виваком Магазини

Клиент БТК ЕАД (ВИВАКОМ)
Проект Светодиодно осветление за магазинната мрежа на Виваком
Локация България
Година 2014
Контрактор Окта Лайт България АД

Осветители:

Осветителни тела: Estrella L

Най-новите седем търговски обекта на БТК ЕАД (ВИВАКОМ) в градовете София, Благоевград, Стара Загора и Плевен бяха оборудвани с осветителни тела на Окта Лайт България АД. С реализирането на тези проекти БТК ЕАД (ВИВАКОМ) става поредната голяма българска компания, която започва активното въвеждане на светодиодното осветление с цел постигане на висока енергийна ефективност и икономия на разходи за енергия и поддръжка.
Осветлението на търговските обекти е изпълнено основно със светодиодния осветител ESTRELLA, намиращ широко приложение в ритейл зони, магазини, търговски центрове, офис сгради и молове. Постигната осветеност е изцяло в съответствие със заложените от възложителя БТК ЕАД изисквания, които в определени зони достигат нива над 500 лукса.
Светодиодният осветител ESTRELLA се характеризира с равномерно светорапределение, гарантиращо постигането на много добра осветеност и съдейства за визуалния комфорт на клиентите и служителите в търговските обекти. Осветителят се предлага в три размера и мощности – 12W, 15W и 20W, както и в различна цветна температура – топло бяла, неутрално бяла и студено бяла, което го прави подходящ за многобройни приложения за целите на общото и акцентно осветление.
Светотехническите проекти за новите търговски обекти на БТК ЕАД са подготвени от Проектантския отдел на Окта Лайт България АД. Отделът разполага с висококвалифициран екип от специалисти - инженери с голям опит в предоставянето на следните услуги: обследване, одит и замервания, изготвяне на светотехнически проекти, технико-икономически анализи, консултации и съдействие в областта на осветлението.

Всички проекти